Actievoorwaarden


Actievoorwaarden winactie theaterkaarten Deventer Schouwburg

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie voor theaterkaarten seizoen 2022-2023, georganiseerd door de Deventer Schouwburg, gevestigd aan de Leeuwenbrug 2 in Deventer

 • De actieperiode loopt van 27-06-2022 tot 15-07-2022.
 • De actie wordt kenbaar gemaakt via e-mail.
 • Deelname aan deze winactie is gratis en enkel mogelijk via de link die iemand persoonlijk ontvangt per e-mail.
 • De minimaal leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Een deelnemer mag 1x deelnemen aan de actie.
 • De prijzen bestaan uit kaarten voor de voorstellingen: Fuse (modern klassiek), The Prom (musical), Daniel Lohues (muziek), Patrick Nederkoorn (cabaret).
 • Kaarten kunnen niet worden ingewisseld voor andere voorstellingen en/of tegen contant geld.
 • De deelnemer geeft bij registratie aan welke toegangskaarten hij/zij wenst te winnen.
 • Aan het einde van de actieperiode worden uit alle deelnemers de winnaars getrokken voor kaarten voor de voorstellingen.
 • De trekking geschiedt door een onafhankelijke persoon.
 • De winnaars van de gratis theaterkaarten worden in de periode van 15-07-2022 – 25-07-2022 per e-mail geïnformeerd.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt conform de AVG
 • De Deventer Schouwburg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de deelnamegegevens. De Deventer Schouwburg sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
 • De Deventer Schouwburg en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • De Deventer Schouwburg is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De Deventer Schouwburg handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Een ieder die meent dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze gedragscode kan schriftelijk een klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie.