klassiek

Per-Sonat | Oude Muziek

De Karolingische Orpheus


vr 26 januari 2024   Penninckshuis

20:15 uur

Bestel snel


De specialisten van Per-Sonat brengen een programma die van een Karolingische Orpheus had kunnen zijn

* English below *

De Karolingische Orpheus
Zoals Orpheus’ welbespraaktheid Eurydice kon redden uit het schimmenrijk, zo bezit ook meerstemmige muziek een onwereldse kracht. Het wonder van de samenklank krijgt een mythische dimensie toegedicht in het negende-eeuwse traktaat Musica Enchiriadis: de vroegste getuige van een polyfone praktijk. De specialisten van Per-Sonat stellen een playlist voor die van een Karolingische Orpheus had kunnen zijn, met organa uit het Winchester Troparium en klaagzangen die de troost van tussen de noten vandaan wrikken.

Over Per-Sonat
Het ensemble Per-Sonat, in 2008 opgericht door de mezzosopraan Sabine Lutzenburger, is gespecialiseerd in de middeleeuwen en de vroege renaissance. De omvang van het ensemble varieert tussen twee en acht musici, afhankelijk van het desbetreffende project. Per-Sonat richt zich in zijn programma’s enerzijds op een wetenschappelijk onderbouwde interpretatie en anderzijds op een spannende en vitale presentatie van middeleeuwse teksten met behulp van historische speeltechnieken en improvisatie.

***

The Carolingian Orpheus
Just as Orpheus' eloquence rescues Eurydice from the underworld, polyphonic music also possesses an unworldly power. The miracle of consonance is given a mythical dimension in the ninth-century treatise Musica Enchiriadis: the earliest evidence of a polyphonic practice. Per-Sonat's specialists present a playlist that could have come from a Carolingian Orpheus, with organa from the Winchester Troparium and lamentations that pry comfort from between the notes.

About Per-Sonat
The ensemble Per-Sonat, founded in 2008 by mezzo-soprano Sabine Lutzenburger, specialises in the Medieval and Early Renaissance. The size of the ensemble varies between two and eight musicians, depending on the project concerned. In their programmes, Per-Sonat focuses, on the one hand, on a scientifically underpinned interpretation and, on the other, on an exciting and vital presentation of medieval texts using historical playing techniques and improvisation.

 

Website: Oude Muziek

MUSICI

Christine Mothes, Sarah Mariko Newman zang
Hanna Marti zang, Romeinse harp, lier
Marc Lewon zang, Karolingische cythara, citole
Sabine Lutzenberger zang en muzikale leiding

PROGRAMMA

De mooiste van alle stemmen

Organum (vroege meerstemmige zang)
Sicut fuit Jonas in ventre
(volgens de organumregels uit Musica enchiriadis, 9de eeuw)

Anoniem 11de eeuw
Aurea personet lira

Organum
Alleluia: Adorabo ad templum sanctum tuum
(uit: Winchester Troparium, 10de-11de eeuw)

 

Afdaling in het dodenrijk

Marc Lewon
Omorstampie

Organum
Klaagzang voor de Goede Week: Popule meus
(uit: collectie klooster Einsiedeln, vroege 11de eeuw)

Organum
Alleluia: Ave Maria
(uit: Winchester Troparium)


Klaagliederen

Anoniem 11de eeuw
Pastor cum traheret (tekst: Horatius, Oden 1.15)
Sic te diva potens Cypri (tekst: Horatius, Oden 1.3)

Petrus Abaelardus 1079-1142
Planctus David: Dolorum solatium

Marc Lewon
Stanpites Dolorum solatium


Quintus Horatius Flaccus (65 v.C.-8 v.C.)

Anoniem 11de eeuw
Donec gratus (tekst: Horatius, Oden 3.9)
Albi ne doleas (tekst: Horatius, Oden 1.33)
O fons Bandusiae (tekst: Horatius, Oden 3.13)


Verrijzenis uit de duisternis

Organum
Christus resurgens
(volgens de regels uit Musica enchiriadis)

Organum
Alleluia: Surrexit domino
(uit: Winchester Troparium)

Organum
O mors
(volgens de regels uit Musica enchiriadis)

 
De klank van de cythara

Anoniem 11de eeuw
Miserarum est (tekst: Horatius, Oden 3.12)

Programma onder voorbehoud

***

MUSICIANS

Christine Mothes, Sarah Mariko Newman voice
Hanna Marti voice, Roman harp, lyre
Marc Lewon voice, Carolingian cythara, citole
Sabine Lutzenberger voice and musical direction

 

PROGRAMME

The finest of all voices

Organum (early form of polyphony)
Sicut fuit Jonas in ventre
(based on the organum rules in Musica enchiriadis, 9th century)

Anonymous 11th century
Aurea personet lira

Organum
Alleluia: Adorabo ad templum sanctum tuum
(from: Winchester Troper, 10th-11th entury)


Descent into the realm of the dead

Marc Lewon
Omorstampie

Organum
Lament for the Holy Week: Popule meus
(from: collection Einsiedeln Abbey, early 11th century)

Organum
Alleluia: Ave Maria
(from: Winchester Troper)


Lamentations

Anonymous 11th century
Pastor cum traheret (text: Horace, Odes 1.15)
Sic te diva potens Cypri (text: Horace, Odes 1.3)

Petrus Abaelardus 1079-1142
Planctus David: Dolorum solatium

Marc Lewon
Stanpites Dolorum solatium


Quintus Horatius Flaccus (65 B.C.-8 B.C.)

Anonymous 11th century
Donec gratus (text: Horace, Odes 3.9)
Albi ne doleas (text: Horace, Odes 1.33)
O fons Bandusiae (text: Horace, Odes 3.13)


Resurrection from the darkness

Organum
Christus resurgens
(based on Musica enchiriadis)

Organum
Alleluia: Surrexit domino
(from: Winchester Troper)

Organum
O mors
(based on Musica enchiriadis)


The sound of the cythara

Anonymous 11th century
Miserarum est (text: Horace, Odes 3.12)


Programme subject to change

Ook interessant voor jou: