Rabobank Salland


Rabobank Salland vindt het naast haar sponsoring van groot belang de maatschappelijke waarde van de Deventer Schouwburg te ondersteunen. Met haar programma Podium van de Stad maakt de Deventer Schouwburg de beweging van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde organisatie. 
De Deventer Schouwburg geeft mensen uit de samenleving letterlijk de verantwoordelijkheid om eigen programma’s en evenementen te bedenken en te produceren. Deze participatie levert ruim 40.000 nieuwe bezoekers op en een grote groep van vrijwillige Deventernaren (ruim 140) die programma verantwoordelijkheid hebben.

Dit maatschappelijke belang ondersteunt Rabobank Salland omdat zij hierin ziet hoe cultureel ondernemerschap in de theatersector in relatie tot de stad tot nieuwe eigen gedragen samenwerking komt. Hiermee geeft de Deventer Schouwburg grote groepen uit de samenleving een kans om zelf actief mee te werken aan het schouwburg programma van de stad. Dat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarin ziet Rabobank Salland een voorbeeld en aansluiting op haar eigen maatschappelijke betrokkenheid.

www.rabobank.nl