Disclaimer


De Deventer Schouwburg is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Als je vragen hebt over onderstaande, kun je contact met ons opnemen via: marketing@deventerschouwburg.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De Deventer Schouwburg biedt een aantal diensten aan. Hieronder beschrijven we per dienst welke gegevens we van je vastleggen. 

a)      Je bezoekt onze website: ip-adres, apparaatgegevens en bezoekgegevens.
b)      Je ontvangt onze nieuwsbrief: e-mail adres, naam, leesgegevens.
c)      Je koopt een kaartje: Hiervoor vragen we je naam en e-mailadres.
         Bij onlineaankoop wordt keuze gegeven voor wel of geen opt-in voor de nieuwsbrief.
         Alle overige informatie op de klantkaart is niet verplicht in te vullen
         (adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en m/v).
d)     Je bent vriend van de Deventer Schouwburg: naw-gegevens, m/v, e-mailadres en telefoonnummers.
        Als je een incassomachtiging aan ons hebt afgegeven, bewaren we ook je bankgegevens.
e)     Je belt of e-mailt ons: naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we deze persoonsgegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

a)      Het verbeteren van onze website en onze dienstverlening. Grondslag: gerechtvaardigd belang.
b)      Het toezenden van de nieuwsbrief met het programma en andere acties en promoties.
         Het verbeteren van deze nieuwsbrief. Grondslag: toestemming.
c)      Het verwerken van betalingen voor tickets via de website en (mogelijk) het telefonisch contact
         in verband hiermee. Grondslag: uitvoering van een overeenkomst.
d)     Het beantwoorden van je telefoongesprek of e-mail. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Deventer Schouwburg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deventerschouwburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie, voor zover dat binnen onze macht ligt.

Hoe worden mijn gegevens bewaard en wie heeft toegang tot mijn gegevens?

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De Deventer Schouwburg deelt jouw persoonsgegevens alleen met verscheidene derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst af.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Deventer Schouwburg neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het vermoeden hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deventerschouwburg.nl.

Inzet van camera’s

Binnen de Deventer Schouwburg wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van veiligheid. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken van degenen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken en worden er eisen gesteld aan inzet van camera’s.

Cookies

De Deventer Schouwburg maakt gebruik van cookies om de website goed te laten werken. Als je een kaartje koopt via de website, worden daarnaast technische en functionele cookies geplaatst om jouw bestelling te verwerken. Zie voor verdere informatie ons Cookiebeleid op: https://deventerschouwburg.nl/cookies

Beeldmateriaal

Het kan zijn dat er foto’s of video’s gemaakt worden voor gebruik op o.a. social media en website waar jij een rol in hebt. We vragen hiervoor altijd vooraf om je toestemming. Mocht er een foto van/met jou online staan die je op een later moment toch graag verwijderd ziet worden, dan kun je dit uiteraard altijd bij ons aangeven via marketing@deventerschouwburg.nl.

Bewaartermijn

a)      De serverlogs worden een jaar bewaard.
b)     Je gegevens worden verwijderd op het moment dat je je afmeldt voor de nieuwsbrief door middel
        van de afmeldlink in de nieuwsbrief.
c)      Je kunt op verzoek je gegevens laten anonimiseren. Indien je langer dan 5 jaar geheel inactief bent
         en geen enkele opt-in toestaat, worden de gegevens automatisch geanonimiseerd.
d)     Camerabeelden, maximaal 28 dagen.
e)     Deze gegevens bewaren we niet langer dan voor het contact noodzakelijk is.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marketing@deventerschouwburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door jou is gedaan, kunnen we je enkele vragen stellen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Geldigheid van deze privacy verklaring

Op de website van de Deventer Schouwburg vind je altijd de actuele privacy verklaring, let hiervoor op de datum onderaan deze verklaring.

Klacht indienen

Als je vindt dat de Deventer Schouwburg niet goed omgaat met jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer
0570 – 683518 (Team Marketing)

marketing@deventerschouwburg.nl

Versie: 7 juli 2023