Toegankelijkheidsverklaring


Deventer Schouwburg probeert zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl te voldoen. Dit maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk en bruikbaar voor verschillende doelgroepen met en zonder beperking. Deze verklaring geldt voor deze website (deventerschouwburg.nl).

Aanpak voor een toegankelijke website

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: wij toetsen vóór publicatie de content op toegankelijkheid.

  • Onze medewerkers toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zoveel mogelijk duurzaam op.

Zaken waar wij op letten

  • Checken of overal dezelfde indeling is (plek knoppen, informatie) zodat iedereen goed overzicht kan houden op alle pagina’s;

  • Pdf zoveel mogelijk uitbannen en/of inhoud ook uitschrijven als normale webpage, omdat het downloaden en inzien van een pdf gebruikersonvriendelijk is;

  • Zoveel mogelijk koppen en lijstjes, omdat dit de tekst makkelijker leesbaar maakt;

  • Links en menu-items zijn met tab-toets te bereiken en dus (ook) te bedienen door bijv. mensen met hun arm in een mitella;

  • Contrast tussen tekst en achtgrond moet voldoende zijn, zodat de website ook bruikbaar is bij weinig licht of tegenlicht;

  • Kleuren tekst en achtergrond zijn (bijna-)complementair.


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaar je problemen met de toegankelijkheid van onze website, laat het ons dan weten via onderstaand formulier.