Governance Code Cultuur

Goed bestuur en toezicht in de cultuursector


De Deventer Schouwburg hecht aan transparant beleid en onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het besturingsmodel van de Deventer Schouwburg is het Raad van Commissarissenmodel.

In onderstaande pdf-bijlagen treft u aan:

Beleidsplan 2016-2019

Jaarverslag 2016

Governance Code Cultuur

 

Raad van Commissarissen

In de Raad van Commissarissen hebben de volgende personen zitting met de volgende aandachtsgebieden:

-        Dhr. Mr. B. Holthuis, president-commissaris (cultuur, juridische zaken en personeelsaangelegenheden)

Werkzaam als advocaat en Partner bij JPR Advocaten

-        Dhr. Mr. J. Kluft, secretaris (cultuur, financiën, beheer van gebouwen en inventaris)

Werkzaam als belastingadviseur en Partner bij PWC Belastingadviseurs   

-        Dhr. Ir. J. Pieterson (cultuur, commercie, financiën)

Werkzaam als Managing Director Smurfit Kappa Zedek Deventer en Regional LLC Benelux Smurfit Kappa

-        Dhr. Ir. L.J.W. Hendriks (cultuur, financiën en beheer van gebouwen en inventaris)

Werkzaam als Algemeen directeur bij WMD Drinkwater BV

-        Mw. Drs. B.J.M. Gallé (cultuur, financiën, commercie en personeelsaangelegenheden)

Werkzaam als Voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis

 

Nieuwe RvC leden worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Deventer Schouwburg.