za 2
mei

musical

Paul Groot, Maartje van de Wetering, Jeremy Baker, e.a.

Companydo 7
mei

muziektheater

René van 't Hof, Servaes Nelissen e.a.

Rock me baby8 t/m
10 mei

musical

Meisje van de Waagza 16
mei

muziek

Legendary Albums Live presenteert

The Rolling Stones' Sticky Fingersza 23
mei

muziek

Daniël Lohues

Theatervoorstelling 2020wo 27
mei

specials

Moorddiner

Moord in Deventer Schouwburg | Casino Russion Roulettedo 28
mei

specials

De Kar'ma-kookt-als-mama-eetclub