za 11
mei

cabaret toneel show

Zelensky hier

De Spelersfederatie & De Theatertroep i.s.m. Patrick Nederkoorn en Arjen Arnoldussenzo 12
mei

jeugd & familie musical

De Efteling Musical (4+)

Een Gi-ga-gantisch avontuur!vr 17
mei

cabaret

Yentl en de Boer

Modderkruipersza 18
mei

cabaret

Helligen Hendrik

Bar en Boosza 25
mei

cabaret

Guido Weijers

MOMENTUMdo 30
mei

cabaret

Jay Francis

Catastrofe