do 20
jan

muziek

Dutch Eagles

Golddo 27
jan

muziek

Trijntje Oosterhuis

What The World Needs Now - Burt Bacharach Songbookdo 10
feb

musical

Rocky Horror Show

Sven Ratzke, Esmée Dekker e.a.do 3
mrt

muziek

Anneke van Giersbergen

zingt Kate Bushdo 10
mrt

muziek muziektheater

Nick & Simon

Nick, Simon & Garfunkeldo 31
mrt

muziek

Palatca Village Band

Village music from Transylvaniado 7
apr

muziek

Frank Boeijen

Theatertournee 2022do 14
apr

muziek

Crazy Pianos

Guilty Pleasures Part Two