do 10
dec

cabaret

Greg Shapiro

Leaving Trumpland - A 2020 Election Special (Engelstalig)do 17
dec

cabaret

Emiel van der Logt

Serieus?!do 24
dec

muziektheater

Släpstick

Häppy Hourdo 29
apr

cabaret

Tis Hier Geen Hotel

Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenthdo 3
jun

cabaret

Plien & Bianca

En nu dan?