do 28
nov

opera

Nederlandse Reisopera

Jevgeni Onjegin (pocketopera)do 14
mei

theater

Jakop Ahlbom Company

SYZYGY