vr 7
dec

musical muziektheater

orkest de ereprijs

Baal, Brecht, Breukerwo 13
mrt

muziektheater

Urban Myth

Celia!wo 20
mrt

muziektheater

Marvellous

Tarikh Janssen, Rogier in 't Hout, Anna Keuning e.a.za 13
apr

muziektheater te gast

No Refugee Rockmusical

De Droommakerij